Niels Helmink - Bio

Werk  |  CV  |  Bio

Ik fotografeer om beelden te creëren die in je geheugen vast gaan zitten, om de situatie zoals ik die aantref, te behouden en voor altijd te kunnen tonen. Wat ik vastleg, is de realiteit. Mijn onderwerpen moeten enerzijds maatschappelijk relevant zijn en daarnaast een esthetische functie hebben.
In mijn werk doe ik onderzoek naar schijnbare trivialiteiten en (Nederlandse en buitenlandse) cultuurverschijnselen. Met name die trivialiteiten en cultuurverschijnselen die langzaam verdwijnen en steeds minder populair worden in de maatschappij boeien mij. Wat is de maatschappelijke betekenis van het feit dat bepaalde situaties verdwijnen uit onze samenleving? Wanneer is iets bijvoorbeeld niet meer van deze tijd? Waar ligt het omslagpunt? In mijn werk probeer ik onder andere uit te zoeken waar dit omslagpunt zich (voor mij) bevindt.

Een ander groot thema in mijn werk is architectuur. Vooral de culturele en maatschappelijke betekenis en de functionaliteit van architectuur gebruik ik als decor voor mijn onderwerpen. Naar mijn mening zijn de maatschappij, het bewegen van de mens en architectuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een mens is niets zonder een ruimte om in te leven of te werken en andersom leeft een ruimte niet zonder de personen die met die ruimte verbonden zijn.
Door mijn compositie en uitvoering versterk ik het esthetisch element dat ik zie in het onderwerp. Door te categoriseren en te herhalen overlaad ik de kijker met details en indrukken. De boodschap wordt daardoor duidelijker en komt in ieder afzonderlijk beeld opnieuw naar voren met steeds terugkerende elementen. Door het systematisch uitwerken van mijn onderwerpen, zoals Bernd en Hilla Becher dat deden met hun industrietypologieën, ontstaat er een duidelijke lijn in mijn manier van presenteren.

Inland Shipping
Voor het fotoproject ‘Inland Shipping’ (Binnenvaart) heeft Niels zich ondergedompeld in de wereld van de binnenvaart in Nederland. Hij is op zoek naar binnenschippers en hun authentieke, vaak kleine, binnenvaartschepen van het type Spits of Kempenaar. Deze binnenschippers staan onder druk door de concurrentie van grote, moderne schepen en door de EU-regelgeving. Maar een harde kern binnen deze beroepsgroep vaart stug door. Deze binnenschippers en hun door de jaren heen weinig veranderde scheepsinterieurs spoort Niels op en legt ze vast. De interieurs geven een goed beeld van een binnenvaartschip halverwege de twintigste eeuw.

Galerie Bart
Elandsgracht 16
1016 TW Amsterdam
+31 (0)20 3206208
info@galeriebart.nl

Woe - zat 12.00 / 17.00
En op afspraak
EN

Galerie Bart Nijmegen

Aanmelden nieuwsbrief

Archief nieuwsbrief